سفارشات تلفنی
شرایط و مقررات ارسال
نماد اعتماد الکترونیکی
    

داروهای گیاهی

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

اطرفیل اسطخدوسی
اطرافیل اسطوخدوسی ترکیبات:پوست هلیله زرد –پوست هلیله سیاه – بلیله – آمله – سنای مکی – تربد سفید م..
52,000 تومان
بدون مالیات: 52,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
اطرفیل غددی
اطرافیل غددی مواردمصرف : دردمفاصل بلغمی – روماتیسم مفصلی – فالج – لقوه – احتباس خونریزی نحوه م..
50,000 تومان
بدون مالیات: 50,000 تومان
اطرفیل گشنیزی
 اطرافیل گشنیزی ترکیبات : هلیله سیاه –پوست هلیله کابلی – پوست بلبه – آمله مقشر – تخم گشنیز م..
52,000 تومان
بدون مالیات: 52,000 تومان
ایکس 7
..
36,000 تومان
بدون مالیات: 36,000 تومان
تخم جعفری
..
5,000 تومان
بدون مالیات: 5,000 تومان
تخم کرفس
..
4,800 تومان
بدون مالیات: 4,800 تومان
حب اثلق- تقویت قوه باه زنان
ترکیبات:رازیانه- اثلق و ........ موارد مصرف: تنظیم عادت ماهیانه در زنان-فعال کننده تخمدان ها-افزا..
52,000 تومان
بدون مالیات: 52,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
حب اطرفیل افتیمونی
حب اطرافیل افتیمونی ترکیبات:پوست هلیله کابلی – آمله مقشر – بلبه- تربدمجوف – افتیمون شامی – سنا مک..
52,000 تومان
بدون مالیات: 52,000 تومان
مبنی بر 2 نظر
حب افزایش قد
حب افزایش قد ترکیبات :سیا هدانه – مصطکی – ثعلب مواردمصرف :افزایش قد – تقویت قوای جنسی مقدار..
60,000 تومان
بدون مالیات: 60,000 تومان
مبنی بر 12 نظر
حب انگل
حب انگل ترکیبات : قنبیل – سرخس – قسط تلخ – ترید – شیح ارمنی – برنگ کابلی مقشر- نمک هندی – ترمس ..
8,500 تومان
بدون مالیات: 8,500 تومان
حب ایارج
حب ایارج معنی ایارج دواء مسهل ومعنی فیقرا تلخ است وآن دارویی است که درونش صبر به کار رفته است ..
52,000 تومان
بدون مالیات: 52,000 تومان
حب بواسیر
حب بواسیر ترکیبات : هلیله سیاه – آمله – سورنجان – گل سرخ مواردمصرف : بواسیر – واریکوسل – واریس..
40,000 تومان
بدون مالیات: 40,000 تومان
حب بید
حب بید ترکیبات : پوست بید – ریشه شیرین بیان – ریشه کاسنی مواردمصرف : مسکن اعصاب – تحریک اشتها ..
50,000 تومان
بدون مالیات: 50,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
حب تقویت حافظه
حب تقویت حافظه ترکیبات : فلفل – اگیر – مرمکی تصفیه شده – کندر- سعدکوفی – زعفران مواردمصرف : از..
52,000 تومان
بدون مالیات: 52,000 تومان
مبنی بر 14 نظر
حب توده
حب توده ترکیبات : عسل – موم مخصوص – جدوار مواردمصرف : مقوی قوه باه – تقویت کلیه – ورم پروستات ..
16,000 تومان
بدون مالیات: 16,000 تومان
حب جنطیانا
حب جنطیانا ترکیبات :لاک مفسول –کرفس کوهی – جنطیانا –بیست وپنج گیاه دیگر مواردمصرف : کاهش وزن ..
52,000 تومان
بدون مالیات: 52,000 تومان
مبنی بر 2 نظر
کلیه حقوق محفوظ است