سفارشات تلفنی
کارت هدیه عطاری ۲۴
گفتگوی زنده
LiveZilla Live Help

داروهای گیاهی

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

حب جمیل
حب جمیل ترکیبات: تخم گزنه- تخم کرفس کوهی- تخم ترب- مرمکی- مقل و ......... موارد مصرف: به کتا..
21,000 تومان
بدون مالیات: 21,000 تومان
حب جنطیانا
حب جنطیانا ترکیبات :لاک مفسول –کرفس کوهی – جنطیانا –بیست وپنج گیاه دیگر مواردمصرف : کاهش وزن ..
17,500 تومان
بدون مالیات: 17,500 تومان
مبنی بر 2 نظر
حب حبس حیض
حب حبس حیض ترکیبات :کندر- خون سیاوشان – کهربا – گلناز مواردمصرف : خون ریزی زنان – لکه بینی وپل..
15,700 تومان
بدون مالیات: 15,700 تومان
حب خاص
حب خاص ترکیبات : زعفران – کوکنار-شادانه مواردمصرف : تسکین درد – جایگزین انواع مخدرها – بی خوا..
13,100 تومان
بدون مالیات: 13,100 تومان
حب داالصدف کد 181
  حب داءالصدف (پسوریازیس) ترکیبات : کاسنی – قاصدک – ریشه باباآدم – چوب چینی مواردمصرف : ..
7,300 تومان
بدون مالیات: 7,300 تومان
حب داروی بلغم- سردی معده
حب داروی بلغم وسردی معده   ترکیبات : سیادانه مدبر- آویشن کوهی – مصطکی رومی – زنیان مدبر م..
16,000 تومان
بدون مالیات: 16,000 تومان
مبنی بر 2 نظر
حب درد
حب درد ترکیبات : زعفران – شادانه – گلنار- کوکنار  مواردمصرف : مسکن دردها - جایگزین انواع ..
2,600 تومان
بدون مالیات: 2,600 تومان
حب درد مفاصل و سیاتیک
حب درد مفاصل وسیاتیک ترکیبات : هلیله زرد – صبرسقوطری – سورنجان – زنجبیل – عاقرقرحا مواردمصرف :..
15,500 تومان
بدون مالیات: 15,500 تومان
حب دیابت
انسولین نوعی هورمون است که به سلولهای بدن کمک میکند تا انرژی مورد نیاز خود را از قند (گلوکز) تهیه نم..
25,000 تومان
بدون مالیات: 25,000 تومان
مبنی بر 2 نظر
حب زرد
حب زرد ترکیبات : صبرزرد –عسل – اسپرزه مواردمصرف : یبوست – ضدچاقی – دفع اخلاط فاسده ازمغز نح..
5,200 تومان
بدون مالیات: 5,200 تومان
حب سورنجان (سقمونیا)
حب سورنجان(سقمونیا) ترکیبات : سورنجان – سنا – اسارون – زنجبیل – زیره کرمان – دارالفلفل موارد م..
17,000 تومان
بدون مالیات: 17,000 تومان
حب سینا- کد 117
کد117 – حب سینا هلیله زرد ترکیبات : سورنجان - صبرزرد -        ..
21,000 تومان
بدون مالیات: 21,000 تومان
حب شفا
حب شفا ترکیبات : تاتوره مدبر- ریوندچینی مدبر– زنجبیل مدبر مواردمصرف : سردردمزمن – ضعف معده وکب..
21,000 تومان
بدون مالیات: 21,000 تومان
حب شیطرج
حب شیطرج ترکیبات : زنجبیل – عاقرقرحا – شیطرج مواردمصرف : دردمفاصل بلغمی – روماتیسم مفصلی – فال..
15,000 تومان
بدون مالیات: 15,000 تومان
حب فالج
حب فالج ترکیبات : شحم خظل – نمک هندی – مقل – کتیرا – ایارج فیقرا – فرفیون – اسطوخدوس – مغزخیارچنب..
19,000 تومان
بدون مالیات: 19,000 تومان
حب فشار- کد 180
حب فشار ترکیبات : تخم کاهو- هل – صبرزرد – هلیله زرد – آمله مواردمصرف : کاهش فشارخون نحوه مص..
15,000 تومان
بدون مالیات: 15,000 تومان
کلیه حقوق محفوظ است