سفارشات تلفنی
کارت هدیه عطاری ۲۴
گفتگوی زنده
LiveZilla Live Help

داروهای گیاهی

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:

اطرفیل اسطخدوسی
اطرافیل اسطوخدوسی ترکیبات:پوست هلیله زرد –پوست هلیله سیاه – بلیله – آمله – سنای مکی – تربد سفید م..
13,000 تومان
بدون مالیات: 13,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
اطرفیل غددی
اطرافیل غددی مواردمصرف : دردمفاصل بلغمی – روماتیسم مفصلی – فالج – لقوه – احتباس خونریزی نحوه م..
12,000 تومان
بدون مالیات: 12,000 تومان
اطرفیل گشنیزی
 اطرافیل گشنیزی ترکیبات : هلیله سیاه –پوست هلیله کابلی – پوست بلبه – آمله مقشر – تخم گشنیز م..
13,000 تومان
بدون مالیات: 13,000 تومان
ایکس 7
..
20,000 تومان
بدون مالیات: 20,000 تومان
تخم جعفری
..
2,800 تومان
بدون مالیات: 2,800 تومان
تخم کرفس
..
2,800 تومان
بدون مالیات: 2,800 تومان
ترکیبات مقل
ترکیبات : مقل ازرق - بادرنجبویه - آویشن - خولنجان - زنجبیل - دارچین - بابونه - تخم پیاز - مرزنجوش و ..
25,000 تومان
بدون مالیات: 25,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
حب اثلق- تقویت قوه باه زنان
ترکیبات:رازیانه- اثلق و ........ موارد مصرف: تنظیم عادت ماهیانه در زنان-فعال کننده تخمدان ها-افزا..
18,000 تومان
بدون مالیات: 18,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
حب اطرفیل افتیمونی
حب اطرافیل افتیمونی ترکیبات:پوست هلیله کابلی – آمله مقشر – بلبه- تربدمجوف – افتیمون شامی – سنا مک..
18,000 تومان
بدون مالیات: 18,000 تومان
مبنی بر 2 نظر
حب افزایش قد
حب افزایش قد ترکیبات :سیا هدانه – مصطکی – ثعلب مواردمصرف :افزایش قد – تقویت قوای جنسی مقدار..
22,000 تومان
بدون مالیات: 22,000 تومان
مبنی بر 12 نظر
حب الراحه
ترکیبات : رب ریوند چینی - هلیله سیاه - سنا -صبر زرد مدبر و ........ موارد مصرف : ملین و لینت دهند..
11,000 تومان
بدون مالیات: 11,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
حب انگل
حب انگل ترکیبات : قنبیل – سرخس – قسط تلخ – ترید – شیح ارمنی – برنگ کابلی مقشر- نمک هندی – ترمس ..
7,900 تومان
بدون مالیات: 7,900 تومان
حب ایارج
حب ایارج معنی ایارج دواء مسهل ومعنی فیقرا تلخ است وآن دارویی است که درونش صبر به کار رفته است ..
16,000 تومان
بدون مالیات: 16,000 تومان
حب بید
حب بید ترکیبات : پوست بید – ریشه شیرین بیان – ریشه کاسنی مواردمصرف : مسکن اعصاب – تحریک اشتها ..
12,500 تومان
بدون مالیات: 12,500 تومان
مبنی بر 1 نظر
حب تقویت حافظه
حب تقویت حافظه ترکیبات : فلفل – اگیر – مرمکی تصفیه شده – کندر- سعدکوفی – زعفران مواردمصرف : از..
17,000 تومان
بدون مالیات: 17,000 تومان
مبنی بر 14 نظر
حب توده
حب توده ترکیبات : عسل – موم مخصوص – جدوار مواردمصرف : مقوی قوه باه – تقویت کلیه – ورم پروستات ..
10,500 تومان
بدون مالیات: 10,500 تومان
کلیه حقوق محفوظ است